ESDI

ikona
Tento článek potřebuje úpravy.
Můžete Wikipedii pomoci tím, že ho vylepšíte. Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl, Encyklopedický styl a Odkazy.

Enhanced Small Disk Interface (ESDI) je rozhraní pevných disků. Vznik standardu je počítán k roku 1983 firmou Maxtor Corporation. Ta vedla skupinu firem výrobců disků, které přijalo ESDI jako standard, který by měl následovat po již nevyhovujícím rozhraní ST-506. Rozhraní ESDI bylo později přijato i organizací American National Standards Institute (ANSI) a zaregistrováno pod značkou ANSI X3T9.2 Committe. Poslední verze dokumentu rozhraní ANSI ESDI je X3.170a-1991. Tento dokument je možné získat přímo od arganizace ANSI nebo od Global Engineering Documents.

ESDI na rozdíl od ST-506 má zvýšenou spolehlivost, např. pomocí endec zabudované do jednotky. Přenosová rychlost ESDI rozhraní je až 24 Mbit/s, ale většina disků využívající toto rozhraní je omezena na 10 až 15 Mbit/s.

Zdokonalené příkazy umožňovaly některým ESDI řadičům číst kapacitní parametry disku přímo z disku ESDI a také kontrolovat defekty disku. Zdokonalené příkazy mapování defektů u ESDI umožňují zapsat seznam vad od výrobce na disk jako soubor. Soubor s mapou defektů mohou přečíst řadiče i programy pro nízkoúrovňové formátování a dojde-li k chybě, tak porovnat a aktualizovat seznam vad při nízkoúrovňovém formátování či analýze povrchu disku.

Většina rozhraní ESDI má jednotky formátované 32 sektorů na stopu nebo více (je možné i 80 sektorů na stopu). Starší rozhraní ST-506 umožňovalo formátování od 17 do 26 sektorů na stopu. Větší hustota formátování zajišťuje dvakrát i vícekrát větší přenosovou rychlost dat s prokládáním 1:1.

Podobnost rozhraní ESDI s rozhraním ST-506 umožňuje nahrazení tohoto rozhraní bez ovlivnění funkčností programů v počítači. Většina řadičů ESDI je plně kompatibilní na úrovni registrů se staršími řadiči ST-506, což zajišťuje, aby s nimi pracovaly i operační systémy OS/2 a další bez větších problémů. Rozhraní BIOSu a mnoho nástrojů pro nízkoúrovňové formátování do ESDI jsou podobné jako u standardu ST-506, a proto jsou obě rozhraní zaměnitelná. Avšak pro plné využití speciálních funkcí jako je mapování defektů a analýza povrchu je důležité používat programy pro nízkoúrovňové formátování a analýzu povrchu navržené pro ESDI, které jsou implementovány do BIOSu řadiče.

Na konci osmdesátých let byla většina kvalitních počítačů od známých výrobců vybavena řadiče a diskem ESDI. Avšak vysoké nároky na výkon a snížení nákladů na výrobu způsobily zastarání ESDI. Na konci devadesátých let bylo rozhraní již plně nahrazeno ATA a SCSI.

Zapojení konektoru

Zapojení ESDI 34 pinového ovládacího konektoru
GROUND 1 2 ~HD SLCT 3
GROUND 3 4 ~HD SLCT 2
GROUND 5 6 ~WRITE GATE
GROUND 7 8 ~CNFG/STATUS
GROUND 9 10 ~XFER ACK
GROUND 11 12 ~ATTENTION
GROUND 13 14 ~HD SLCT 1
Key (no pin) 15 16 ~SECTOR
GROUND 17 18 ~HD SLCT 1
GROUND 19 20 ~INDEX
GROUND 21 22 ~READY
GROUND 23 24 ~XFER REQ
GROUND 25 26 ~DRV SLCT 0
GROUND 27 28 ~DRV SLCT 1
GROUND 29 30 Reserved
GROUND 31 32 ~READ GATE
GROUND 33 34 ~CMD DATA
Zapojení ESDI 20 pinového datového konektoru
~DRV SLCTD 1 2 ~SECTOR
~CMD COMPL 3 4 ~ADDR MK EN
GROUND 5 6 GROUND
+WRITE CLK 7 8 -WRITE CLK
GROUND 9 10 +RD/REF CLK
-RD/REF CLK 11 12 GROUND
+NRZ WRITE 13 14 -NRZ WRITE
GROUND 15 16 GROUND
+NRZ READ 17 18 -NRZ READ
GROUND 19 20 ~INDEX

Literatura

 • MUELLER, Scott. Osobní počítač - Upgrade, servis a opravy. Praha: Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-166-5. 
Standardy a de facto standardy sběrnic
Obecně
Standardy
 • Sběrnice S-100
 • Unibus
 • VAXBI
 • MBus
 • STD Bus
 • SMBus
 • Q-Bus
 • Europe Card Bus
 • ISA
 • STEbus
 • Zorro II
 • Zorro III
 • CAMAC
 • FASTBUS
 • LPC
 • HP Precision Bus
 • EISA
 • VME
 • VXI
 • VXS
 • NuBus
 • TURBOchannel
 • MCA
 • SBus
 • VLB
 • PCI
 • PXI
 • HP GSC bus
 • CoreConnect
 • InfiniBand
 • UPA
 • PCI Extended (PCI-X)
 • AGP
 • PCI Express (PCIe)
 • Direct Media Interface (DMI)
 • RapidIO
 • Intel QuickPath Interconnect
 • HyperTransport
 • Úložiště
  Periferie
 • Apple Desktop Bus
 • HIL
 • MIDI
 • Multibus
 • RS-232
 • RS-422
 • RS-423
 • RS-485
 • DMX512-A
 • IEEE-488 (GPIB)
 • IEEE-1284 (parallel port)
 • UNI/O
 • ACCESS.bus
 • 1-Wire
 • D²B
 • I²C
 • SPI
 • Parallel SCSI
 • Profibus
 • USB
 • IEEE 1394 (FireWire)
 • Camera Link
 • External PCIe
 • Thunderbolt
 • Audio
 • ADAT Lightpipe
 • AES3
 • Intel HD Audio
 • I²S
 • MADI
 • McASP
 • S/PDIF
 • TOSLINK
 • Přenosné
  Vestavěné
 • Multidrop bus
 • AMBA
 • Wishbone
 • Poznámka: rozhraní jsou (přibližně) uvedena od nejpomalejšího k nejrychlejšímu, rozhraní na konci každé části by mělo být nejrychlejší
  Kategorie