Profibus

Standardní konektor (celek)
přepínač terminátoru (červená páčka)
komunikační kabely (fialové)

Průmyslová sběrnice Profibus (Process Field Bus) je určena pro automatizaci výrobních linek, pro domovní (ojediněle) či procesní automatizaci a pro řízení výroby a technologií.

Základní charakteristiky

 • Přenosová rychlost: 9 Kibit/s až 12 Mibit/s podle délky a typu sítě v rozsahu 100 m až 1,2 km a použité technologie přenosu (délka optického přenosu může být až 80 km), pro zvýšení délky sítě, omezení šumu (rušení), případně k větvení sítě se používá tzv. Repeater (opakovač).
 • přenosová technologie
  • metalická síť (vodiče) – RS485 (počet účastníků je omezen na 128 /číslováno 0–127/, telegram délky 11 bitů z toho 8 datových)
  • optické vlákno – (s převodníky na rozhraní RS485 lze kombinovat metalický a optický rozvod v jedné síti)
  • IEC 1158-2 (proudová smyčka) – (synchronní kódování Manchester)
 • řízení přístupu na sběrnici:
  • metoda token passing nebo také token ring (předávání pověření k řízení sběrnice v logickém kruhu) pro komunikaci mezi aktivními zařízeními, tzn. že řídící člen sítě „Master“ po ukončení komunikace s podřízeným(-mi) účastníkem(-ky) „Slave“ nebo jiným Masterem uvolní řízení sběrnice pro další řídící členy sítě, tento postup předávání se opakuje, až se kruh předávání přístupu k síti uzavře.
  • metoda klient–server (centrálně řízené dotazování) pro komunikaci mezi aktivním „Master“ a jemu přidělenými zařízeními „Slave“.
  • kombinace předchozích dvou

Vrstvy OSI

Fyzická vrstva
Definuje fyzické spojení mezi zařízeními a současně je v této vrstvě definována topologie sítě. Profibus podporuje přenos po sběrnici RS-485 (Profibus DP/FMS), po optickém vláknu (Profibus DP/FMS) a ve výbušném prostředí po proudové smyčce IEC 1158-2 (Profibus PA).
Linková vrstva
Fieldbus Data Link definuje mechanismus přístupu účastníka na přenosové médium (token passing, master-slave) a zabezpečuje tvorbu zprávy na úrovni bitového řetězce včetně generování kontrolních částí.
Aplikační vrstva
Nejvyšší vrstvou v referenčním modelu ISO/OSI, poskytuje jednotlivé služby nezbytné pro realizaci komunikace z hlediska uživatele. V současné době existují tři varianty komunikačního standardu Profibus.

Varianty

Profibus DP (Decentralized Periphery)
Jedná se o nejjednodušší a nejrozšířenější variantu Profibusu, určený pro rychlou komunikaci typu master-slave. Je vhodný zejména pro rychlý přenos signálů z procesu pomocí decentralizovaných periférií a odloučených I/O jednotek. Komunikačním médiem je buď kroucená dvojlinka (standard RS-485), nebo optické vlákno při rychlosti až 12 Mibit/s.
Profibus FMS (Fieldbus Message Specification)
Nabízí komunikační standard pro komunikaci v heterogenním prostředí a s velkou množinou služeb pro práci s daty, programy a alarmy. Komunikačním médiem je podobně jako u varianty Profubus DP buď kroucená dvojlinka (standard RS-485), nebo optické vlákno, avšak rychlost je už nižší.
Profibus PA (Process Automation)
Používá rozšířenou normu Profibus DP a je určen pro řízení pomalých procesů zvláště ve výbušném prostředí, neboť odpovídá jiskrové bezpečnosti. Aby bylo možné síť využívat v tomto prostředí, je použita i speciální fyzická vrstva – proudová smyčka podle standardu IEC 1158-2 komunikující stálou rychlostí 31,25 Kibit/s.
Odvozené sběrnice
MPI sběrnice
PPI sběrnice

Externí odkazy

 • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Profibus na Wikimedia Commons
Standardy a de facto standardy sběrnic
Obecně
Standardy
 • Sběrnice S-100
 • Unibus
 • VAXBI
 • MBus
 • STD Bus
 • SMBus
 • Q-Bus
 • Europe Card Bus
 • ISA
 • STEbus
 • Zorro II
 • Zorro III
 • CAMAC
 • FASTBUS
 • LPC
 • HP Precision Bus
 • EISA
 • VME
 • VXI
 • VXS
 • NuBus
 • TURBOchannel
 • MCA
 • SBus
 • VLB
 • PCI
 • PXI
 • HP GSC bus
 • CoreConnect
 • InfiniBand
 • UPA
 • PCI Extended (PCI-X)
 • AGP
 • PCI Express (PCIe)
 • Direct Media Interface (DMI)
 • RapidIO
 • Intel QuickPath Interconnect
 • HyperTransport
 • Úložiště
  Periferie
 • Apple Desktop Bus
 • HIL
 • MIDI
 • Multibus
 • RS-232
 • RS-422
 • RS-423
 • RS-485
 • DMX512-A
 • IEEE-488 (GPIB)
 • IEEE-1284 (parallel port)
 • UNI/O
 • ACCESS.bus
 • 1-Wire
 • D²B
 • I²C
 • SPI
 • Parallel SCSI
 • Profibus
 • USB
 • IEEE 1394 (FireWire)
 • Camera Link
 • External PCIe
 • Thunderbolt
 • Audio
 • ADAT Lightpipe
 • AES3
 • Intel HD Audio
 • I²S
 • MADI
 • McASP
 • S/PDIF
 • TOSLINK
 • Přenosné
  Vestavěné
 • Multidrop bus
 • AMBA
 • Wishbone
 • Poznámka: rozhraní jsou (přibližně) uvedena od nejpomalejšího k nejrychlejšímu, rozhraní na konci každé části by mělo být nejrychlejší
  Kategorie
  Autoritní data Editovat na Wikidatech
  • LCCN: sh92006128
  • NLI: 987007539426805171